Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. gocin.pl

Przeglądy placu zabaw - GOCiNGłówny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru

Bezpieczeństwo na placach zabaw w całej Polsce pozwoli zapewnić firma GOCiN. Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru kompleksowo obsługuje place zabaw w zakresie sprawdzania ich stanu technicznego oraz serwisowania i modernizacji poszczególnych elementów ich wyposażenia. W obszarze prac podejmowanych przez GOCiN mieszczą się także weryfikacje stanu technicznego siłowni zewnętrznych oraz skateparków. Korzystając z usług GOCiN można mieć pewność, że plac zabaw jest bezpieczny dla wszystkich jego użytkowników a wszystkie urządzenia zabawowe znajdują się w należytym stanie technicznym. Kontrola placu zabaw dokonywana jest zawsze przez doświadczonych, wykwalifikowanych w tym zakresie specjalistów.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606 Rzeszów
podkarpackie
Telefon: +48726578727
WWW:
2017 © All rights reserved www.mik-pol.com.pl